Navigácia

Obsah

Šport

 

Obyvatelia v obci majú nasledovné možnosti športového vyžitia. V existujúcom športovom areáli lokalizovanom za kultúrnym domom sa nachádza telocvičňa, futbalové ihrisko, šatne s tribúnou, tenisový kurt a plocha pre deti s preliezačkami a lavičkami.


F U T B A L O V Ý   K L U B   J E S E N S K É

Na prahu dospelosti

logoNa konci osemdesiatych rokov minulého storočia sa v Jesenskom  dostal futbal do takého útlmu, že v rámci TJ zanikol.

Prešlo zopár mesiacov a  mládež  mohla zasa organizovane hrávať  futbal. Na jar v roku 1990 sa niekoľko fanatikov rozhodlo, že v Jesenskom oživia futbal. Vedenie TJ (kde fungoval turistický a tenisový oddiel) nechcelo futbalistov, bolo nutné založiť samostatný futbalový klub. Stalo sa to 29. júla 1990 a FK Jesenské bol zaregistrovaný na MV pod číslom VVS/1-900/90-2176.

FutbalPo vybavení formalít a zabezpečení finančných záležitostí klub prihlásil jedno žiacke mužstvo do súťažného ročníka 1990/91 v rámci rimavskosobotského okresu. Futbalová horúčka až tak premohla mládež v dedine, že do nasledujúceho ročníka bolo potrebné prihlásiť dve žiacke mužstvá.

Odvtedy ubehlo neuveriteľných 18 rokov a tak v lete bude  futbalový klub oslavovať svoje 18. narodeniny.
V jednom článku, ktorý vyšiel v týždenníku „Tip“ dňa 11.07.1973 sa píše o tom, že futbal v Jesenskom má 60 rokov. To znamená, že  popri 18.tych narodeninách môže futbal v dedine oslavovať aj 95.
.

 

.

A E R O B I K  V  M I E S T N E J   T E L O C V I Č N I

Činnosť:              Klub vyvíja činnosť už približne 10 rokov
Kontakt:             0908 942 732
Hodiny pre verejnosť:
streda         od 18,00 – 19,00
Sobota        od 18,00 – 19,00

Precvičujúca:   Katarína Csomósová

Záujemcovia si musia priniesť karimatky a prezuvky.

.

 

.