Navigácia

Obsah

Starosta obce Jesenské

 

starosta

Dňa 10. novembra 2018 sa konali komunálne voľby. V týchto voľbách bol v našej obci opätovne zvolený za starostu obce pán  Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., s počtom platných hlasov 503 – 50 r. projektový manažér, nezávislý kandidát.

Základné heslo pána starostu je:
INÝM ŠTÝLOM, INÝM SMEROM, INÝM TEMPOM.

Kontakt:
tel.: 047/56 98 283, 56 98 422
E – mail: starosta@jesenske.sk

Vzdelanie:       stavbár a geodet, projektový manažér (PM),  tréner managementu (ToT), (QM), (AQ), Univerzita Palackého Olomouc – andragogika, andragogika v profilácii na personálny manažment

  • 1996 – 1990 – inštruktor, práca s ľuďmi na učebnej skupine – VPA KG Bratislava, Voj. učilište Martin
  • 1990 – 1992 – projektant, Okresný útvar územného rozvoja a architektúry R.Sobota
  • 1992 – 1994 – podnikateľ, marketing manažér
  • 1994 – 1998 – zástupca starostu – Jesenské, tréner manažmentu pre samosprávy v SR
  • 1998 – 2006 – projektový manažér, manažér zmeny a kvality (živnostník) – viac ako 90 rozvojových projektov a aktivít vo funkcii – projektový manažér, konzultant, facilitátor, tréner, tréner pre trénerov, manažér kvality, interný a externý audítor kvality, field manager, junior short-therm expert, expert, autor výstupov, člen odborných tímov, riaditeľ združenia, marketing manažér;  večný študent.
  • 2007 – starosta obce Jesenské

.
– Mám rád otvorenú komunikáciu s ľuďmi!
– Mám rád keď hľadáme možnosti na riešenie problémov a nie to, ako sa to nedá…
– Mám rád iniciatívu, nové veci, nové nápady, tvorivosť – predsa zmena je život
– Mám rád motiváciu a ľudí ktorí vedia čo chcú a čo majú radi
– Mám rád otvorenosť, zásadovosť pri vyjednávaní ako aj ľudí ktorí povedia svoj názor aj v dnešnej dobe…