Navigácia

Obsah

Rozvojové aktivity

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Spoločný slovensko – maďarský marketingový info – kanál v Jesenskom

Na základe zmluvy č. HUSK/0801/1.1.2/0039 sa dňa 14.decembra 2009 vo veľkej sále MKS v Jesenskom o 15,00 hodine uskutočnilo stretnutie podnikateľov so SR a MR ohľadne spoločného slovensko – maďarského marketingového infokanálu. Pilotnou spoluprácou obce Jesenské a Združením Pétervasárai Kisterség Többcélú Társulása, Pétervására je vytvárať podporné podmienky pre podnikateľské subjekty pre cezhraničnú spoluprácu. Jedná sa o cezhraničnú spoluprácu na spoločno slovensko – maďarských hraniciach na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja konkrétne sa jedná o Okres Rimavská Sobota v SR a Župu Heveš z MR. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie zámerov a cieľov projektu v prospech spolupráce verejného a súkromného sektora. Ďalej tu bolo predstavenie úspešných projektov spoločných slovensko – maďarských skúseností. Išlo tu taktiež o identifikáciu potrieb zainteresovaných strán. Všetky aktivity projektu smerujú k tomu, aby podnikateľské subjekty našich regiónov medzi sebou viac komunikovali a viac sa zviditeľňovali. Cieľom projektu je umožniť nadväzovať nové kontakty, podporovať regionálne produkty a propagovať podnikateľov doma i v zahraničí pomocou info-kanálu. To, že zúčastnených projekt zaujal sa odzrkadlil aj v bujnej diskusii a prísľubu ďalšej spolupráce oboch zúčastnených strán. Celá akcia sa skončila slávnostnou recepciou. celý text

ostatné | 10. 1. 2010 | Autor: Správce Webu

Projekt „Podpora spolupráce samosprávy a bezpečnostných zložiek zo SR a MR v Gemeri“

Projekt je pokračovaním úspešného projektu z roku 2008 – „Budovanie kooperácie verejných inštitúcií zo SR a MR v Gemeri“, ktorá vznikla na základe iniciatívy zapojených inštitúcií zo SR a MR.
Partnerstvo samospráv sa najviac prejavuje v konkrétnych aktivitách a preto tento projekt má zámer podporovať spoluprácu samosprávy a bezpečnostných zložiek zo SR a MR v Gemeri, vytvárať a rozvoj partnerstiev medzi zainteresovanými stranami projektu a propagácia regiónu vo vnútri a navonok. celý text

ostatné | 3. 9. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské v prvom polroku 2009

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské v prvom polroku 2009
Obec celý text

ostatné | 25. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Neopísateľná krása zručných ľudí CEROVINY

Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom „Zruční ľudia CEROVINY“ sa uskutočnilo v pondelok 8. júna 2009 o 14.00 hod. v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Jesenskom.
Výstavu otvoril predseda Miestnej akčnej skupiny Cerovina, o.z. Gabriel Mihályi – starosta obce Jesenské. Výstava, ktorá trvá od 8. – 19. júna 2009, okrem soboty a nedele, je súčasťou projektu „Začnime od seba CEROVINA“ – Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorý bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z Opatrenia 3.5. Pán starosta srdečne privítal všetkých prítomných, zástupcov jednotlivých obcí – členov Miestnej akčnej skupiny CEROVINA, ktorá spája 28 obcí južnej časti okresu Rimavská Sobota, autorov vystavovaných diel i obyvateľov územia Cerovina. celý text

ostatné | 11. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Viditeľné a neviditeľné veci v obci Jesenské

Občania Jesenského mohli v druhom polroku 2008 spozorovať viacero zmien smerujúcich k zlepšeniu kvality života v obci. Uvádzame niektoré príklady: Obec celý text

ostatné | 22. 1. 2009 | Autor: Správce Webu

Rákoczi únia z Budapešti

27. októbra Základná škola V. Szombatyho v Jesenskom zorganizovala už štvrtýkrát stretnutie prvákov a ich rodičov, ktorí navštevujú Maďarské školy s predstaviteľmi Rákoczi únie z Maďarska. Táto organizácia poskytuje prvákom z Jesenského a 31 okolitých obcí štipendium vo výške 10 000,- forintov ako pomoc pri prvom vstupe detí do školy. Tento peňažný dar pre deti, respektíve ich rodičov odovzdali osobne predstavitelia únie z Maďarska pán Halcs József- predseda Rákoczi únie, pán Surian Lászlo- poslanec Európskeho parlamentu a pán Kis Péter pracovník únie. celý text

ostatné | 10. 11. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Miestna akčná skupina CEROVINA občianske združenie.

27. októbra Základná škola V. Szombatyho v Jesenskom zorganizovala už štvrtýkrát stretnutie prvákov a ich rodičov, ktorí navštevujú Maďarské školy s predstaviteľmi Rákoczi únie z Maďarska. Táto organizácia poskytuje prvákom z Jesenského a 31 okolitých obcí štipendium vo výške 10 000,- forintov ako pomoc pri prvom vstupe detí do školy. Tento peňažný dar pre deti, respektíve ich rodičov odovzdali osobne predstavitelia únie z Maďarska pán Halcs József- predseda Rákoczi únie, pán Surian Lászlo- poslanec Európskeho parlamentu a pán Kis Péter pracovník únie. celý text

ostatné | 12. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Viditeľné a neviditeľné zmeny v obci Jesenské

Viditeľné a neviditeľné zmeny v obci Jesenské celý text

ostatné | 22. 7. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Študijná cesta v rámci projektu POD

Študijná cesta v rámci projektu POD celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná