Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zo života obce

Zobrazené 1-30 z 191
#

5. športový tábor

Dátum: 12. 8. 2022

5. Športový tábor

#

XVIII. deň obce Jesenské

Dátum: 15. 7. 2022

Konečne! Konečne je to tu, nastal ten dlho očakávaný deň, 9. júl 2022 kedy sa v našej obci už konečne po dvoch rokoch pandémie koronavírusu covid 19 mohol konať XVIII. Deň obce.

#

Jubilejný – X. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dátum: 3. 6. 2022

Dňa 14. mája 2022 sa na strelnici v Jesenskom konal jubilejný – X. ročník streleckej súťaže z krátkych zbraní o „Pohár starostu obce Jesenské“. Hrdosť, radosť, úspech, ohliadnutie späť a vízia do budúcna... Všetkými týmito slovami sa dá opísať tých 10 fantastických rokov, počas ktorých s neochabujú

#

Výročná členská schôdza ZO ŤZP

Dátum: 20. 5. 2022

Výročná členská schôdza ZO ŤZP sa konala 6.5.2022 vo vestibule Miestneho kultúrneho strediska. Schôdze sa zúčastnilo 28 členov z celkového počtu 41 členov k 31.12.2021. Schôdzu zahájil a viedol pán Ondrej Hriň, kde hneď na úvod privítal všetkých členov a ako hosťa pána starostu Mgr. Gabriela Mihályi

#

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom

Dátum: 15. 4. 2022

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom sa konala 30.03.2022 vo veľkej sále v kultúrnom dome. Túto výročnú členskú schôdzu môžeme nazvať aj jubilejnou, nakoľko organizácia bola založená pred 30 rokmi a to v roku 1992. No žiaľ zo zakladateľov nežije už len jedna os

#

4. Športový tábor

Dátum: 17. 8. 2021

4. Športový tábor

Plagát

Futbalový turnaj v Jesenskom 2021

Dátum: 15. 7. 2021

Plagát

#

8. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dátum: 1. 12. 2020

Covid 19, Covidu 19, s Covidom 19... a takto by sa donekonečna mohol rok 2020 skloňovať. Opatrenia priniesli v životoch ľudí veľa zmien a nevyhli sa tomu ani športové akcie. Tradičná strelecká súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“, plánovaný na máj sa odložil na neurčito. Spolu s ďalšími aktivitami klubu sa dostal na „listinu“, možno aj úplne zrušených akcií. Ale, našťastie na nejaký krátky čas došlo k uvoľneniu opatrení, a nám nedalo túto možnosť nevyužiť. Usporiadali sme niekoľko súťaží, no predsa aby sme úplne nezmeraveli, a našli sme aj náhradný termín pre tak očakávanú, obľúbenú a strelcami vyhľadávanú súťaž o Pohár starostu obce!

#

Celoštátne testovanie na COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“

Dátum: 9. 11. 2020

Po relatívne kľudnom lete, ohľadne pandémie korona vírusu COVID-19 sa v jeseň situácia rapídne zhoršila. Vláda Slovenskej republiky sa preto rozhodla vykonať celoštátne testovanie na COVID-19. Logistickú časť tohto projektu malo na starosti Ministerstvo obrany SR. Prvé kolo celoštátneho testovania sa uskutočnilo cez víkend 31. októbra a 1. novembra 2020 za výdatnej pomoci samospráv.

Jesenské - Svetlá nad bunkrami 26.09.2020 1

Jesenské - Svetlá nad bunkrami 26.09.2020

Dátum: 23. 9. 2020

V sobotu 26. septembra si pripomíname 82. výročie všeobecnej mobilízácie čs. brannej moci pri Ropíku v Jesenskom

#

75. výročie oslobodenia obce Jesenské

Dátum: 30. 12. 2019

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Jesenské sme na našej škole prijali vzácnu návštevu.

#

Veľké poďakovanie

Dátum: 16. 12. 2019

Centrum pre deti a rodiny v Jesenskom

Ondrej Köböl

Bandi bol ocenený ministrom!

Dátum: 9. 12. 2019

Svojou prácou pomáhajú iným v núdzi, často nahrádzajú deťom rodičov. Takýchto výnimočných ľudí aj z okresu Rimavská Sobota ocenil tento rok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Medzi nimi bol aj pán Ondrej Köböl - Bandi (ako ho každý pozná) z našej obce.

#

Október, mesiac úcty k starším

Dátum: 26. 11. 2019

Krásna pestrofarebná jeseň je už tradične spojená so seniormi a október mesiac úcty k starším si pripomíname takmer tri desaťročia. Tento mesiac úcty k starším bol vyhlásený so zámerom poukázať na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Inak tomu nebolo ani v našej obci.

#

„Počúvajte, čo sa stalo, čo máme nového. Oddnes sme Základná škola Janka Jesenského...“

Dátum: 21. 11. 2019

Tieto slová úvodnej piesne otvorili slávnosť, ktorá sa u nás konala 29.10.2019 pri príležitosti zapožičania čestného názvu školy. Podujatie bolo vyvrcholením viacročného úsilia našej školy o získanie čestného názvu.

#

Ako separujú deti odpad v obci Jesenské

Dátum: 12. 11. 2019

Obec Jesenské získala dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „JA separujem, TY separuješ, MY separujeme – s deťmi hravo a zdravo“.

#

Projekty - aktivity na začiatku školského roka na ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským

Dátum: 11. 11. 2019

Týždeň športu

#

Športové dni v Jesenskom – 13. ročník zábavno- športovej súťaže

Dátum: 29. 10. 2019

Spoločný školský úrad v Jesenskom už tradične organizuje zábavno-športovú súťaž o Pohár starostu obce Jesenské.
V tomto roku 16. októbra bola usporiadaná súťaž pre deti materských škôl a 17. októbra pre žiakov 1. stupňa základných škôl školského regiónu.

#

Európsky týždeň športu v Jesenskom

Dátum: 18. 10. 2019

Tak ako každý rok, tak i v tomto roku sa obec Jesenské zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.-30. septembra 2019.

Predstavíme Vám občianske združenie Ramus Palladius  z Jesenského 1

Predstavíme Vám občianske združenie Ramus Palladius z Jesenského

Dátum: 5. 9. 2019

Učitelia zo Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským už dlhšiu dobu rozmýšľali nad tým, že by bolo dobré ukázať aj verejnosti tie pekné vystúpenia umelcov z nášho regiónu alebo netradičné vyučovacie hodiny, koncerty, ktoré naše deti pravidelne absolvujú v škole, ale rodičom nie sú prístupné. Miestne učiteľky v marci 2018 zo Základnej školy Viktora Szombathyho založili občianske združenie s názvom : Ramus Palladius, čo v preklade do slovenčiny znamená: olivová ratolesť. Pri voľbe názvu boli inšpirované s modlitebnou knížkou Mihálya Tompu.

Cyklistická súťaž v Jesenskom 2019 / Kerékpárverseny Feleden 2019

Dátum: 12. 8. 2019

V nedeľu 5. mája 2019 sa obec Jesenské opäť stala miestom odkiaľ vyštartovali cyklisti na jarnú klasiku naprieč južnou časťou Gemera a Malohontu - cez Cerovú vrchovinu. Nádherné video z tohto významného podujatia si môžete prezrieť tu:

#

XVII deň obce

Dátum: 19. 7. 2019

Leto.... všetci naň netrpezlivo čakáme, deti na letné prázdniny, dospelí na dovolenky , ale aj obča-nia našej obce na ich deň a to deň obce. Tohto roku sa konal 6. júla. Počasie nám našťastie prialo, na oblohe nebolo ani mráčika a tak sa slávnostné otvorenie konalo na tribúne na detskom ihrisku.

#

Jún v Materskej škole

Dátum: 12. 7. 2019

Deň detí v MŠ
Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať, a preto aj my sme tento krásny jarný deň pripravili pre najmenších a aj pre tých väčších vychádzku do prírody. Malí škôlkari s taškami na chrbte sa vybrali na naplánovanú trasu cez novú cestičku až po lokalitu Cifra. Ich zvedavé očká sledovali okolitú prírodu, kvety a rybky v potoku. Po namáhavej ceste ich v škôlke čakala zaslúžená odmena – TORTA, ktorú im upiekla pani Csalová, za čo jej pekne ďakujeme v mene celého kolektívu MŠ.

#

7. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dátum: 14. 6. 2019

Začiatok mája v dianí Streleckého klubu TRITON už tradične patrí veľmi obľúbenej, strelcami vyhľadávanej a úspešnej súťaži o Pohár starostu obce Jesenské. Aj toho roku bola pripravená v spolupráci s pánom starostom Mgr. Gabrielom Mihályim a s hrdosťou môžeme vyhlásiť, že sa konal už jej 7. ročník.

#

Festival Detský úsmev- Gyermekmosoly v Jesenskom

Dátum: 14. 6. 2019

Poslaním školských klubov je vytvoriť podmienky na samostatnú prípravu na vyučovanie, podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov, rozvíjať kreativitu a podporovať ich
v realizácii mimoškolských činností, ktoré ich zaujímajú.

#

Predstavíme Vám občianske združenie Ramus Palladius z Jesenského

Dátum: 13. 6. 2019

Učitelia zo Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským už dlhšiu dobu rozmýšľali nad tým, že by bolo dobré ukázať aj verejnosti tie pekné vystúpenia umelcov z nášho regiónu alebo netradičné vyučovacie hodiny, koncerty, ktoré naše deti pravidelne absolvujú v škole, ale rodičom nie sú prístupné.

#

FESTIVAL SLNIEČKO - NAPOCSKA

Dátum: 3. 6. 2019

V poradí už 11. ročník festivalu SLNIEČKO – NAPOCSKA je príležitosťou pre nás všetkých opäť si uvedomiť koľko šikovných detí máme v regióne.

#

26. Detský folklórny festival v Jesenskom

Dátum: 31. 5. 2019

Oblastný výbor Csemadoku v Rimavskej Sobote každý rok usporiada Detský folklórny festival v Jesenskom. V tomto roku to bolo 16. mája, kedy už po 26 krát sa stretli deti z celého okresu ale aj mimo okresu z Fiľakova.

#

Cyklistické preteky Jarná cena 2019 / Tavaszi díj 2019 - kerékpárverseny

Dátum: 16. 5. 2019

Nedeľa, 5. mája 2019 patrila v obci Jesenské cyklistike. Konala sa tu totiž cyklistická súťaž Jarná cena 2019 pre vážnejších športovcov ako aj šprint na bicykli pre deti a ich rodičov pod názvom "Roztočme vidiek s deťmi".

#

Jarné aktivity v materskej škole

Dátum: 18. 4. 2019

K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria veľkonočné vajíčka, ktoré predstavujú symbol zrodu života a počas sviatkov sa stali jarnou dekoráciou a skrášľujú naše príbytky.

Zobrazené 1-30 z 191

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
jasná obloha 5 °C 0 °C
streda 1. 2. oblačno 5/0 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 5/0 °C
piatok 3. 2. rain and snow 4/0 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.