Navigácia

Obsah

Zo života obce

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

Aktivity v Materskej škole jar leto

V máji sme organizovali pre našich škôlkarov exkurziu do rimavskosobotskej hvezdárne. Deti sa už veľmi tešili na očakávaný deň - tešili sa tomu, že budú cestovať autobusom, sami iba s pani učiteľkami a hlavne tomu, že prežijú pekný deň. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Cyklistická súťaž Jarná cena 2018 v Jesenskom

V nedeľu 6. mája sa obec Jesenské opäť stala miestom odkiaľ vyštartovali cyklisti na jarnú klasiku naprieč južnou časťou Gemera a Malohontu. 4. ročník medzinárodného cyklomaratónu, Jarná cena 2018 usporiadali Cyklistický klub Rimavská Sobota a obec Jesenské. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ŤZP

Výročná členská schôdza ŤZP sa tohto roku konala 23.3.2018 v reštaurácii Nostalgia. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Deň učiteľov

Dňa 28. marca 2018 v Miestnom kultúrnom stredisku v Jesenskom sa oslavoval Deň učiteľov. Tento deň sa stal chvíľou, aby sme si pripomenuli, aký dôležitý je prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Medzinárodný deň Rómov s ochutnávkou tradičných rómskych jedál

Kapustnicová polievka, špecialita z vnútornosti a rómsky chlieb "bodak". celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku sa začiatkom marca konala Výročná členská schôdza ZO-Jednoty dôchodcov v Jesenskom. K 1.1.2018 eviduje 86 členov z toho 77 členov priamo z obce a 9 členov zo susedných dedín. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Fašiangové oslavy v materskej škole

Fašiangy sú obdobím plným zábavy a radostí – v mesiaci február ožili fašiangové tradície a zvyky aj v našej materskej škole. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Hasiči Hasičom - 2018

V piatok 19. januára 2018 sa v kultúrnom dome v obci Jesenské uskutočnil už
5. ročník podujatia s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica a obcou Jesenské. celý text

ostatné | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy

Naše už tradičné Vianočné trhy sa konali vo štvrtok 14. decembra 2017. Na námestí pred MKS rozžiarený stromček, príjemná vianočná hudba a vôňa kapustnice a iných dobrôt lákala ľudí na toto milé podujatie. Na zahriatie v chladnom počasí sa predáva-lo varené vínko a medovina. celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Predvianočná atmosféra v materskej škole

Karácsonyi ünnepi hangulat az Óvodában celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Tancujeme pre radosť - Örömtánc

Tancujeme pre radosť - Örömtánc celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Týždeň vedy a techniky na Základnej škole Viktora Szombathyho s VJM.

V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky sme v našej škole zorganizovali 16. novembra 2017 Deň vedy a techniky.
Bol to celotýždenný projekt, do ktorého boli zapojení žiaci 2 stupňa, učitelia, ale aj odborníci.
celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Tvorivé dielne v špeciálnych triedach v ZŠ Jesenské.

S príchodom Vianoc sa organizujú rôzne vianočné podujatia a tvorivé dielne. Aj Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 23.11.2017 pripravilo pre deti „Vianočné tvorivé dielne“, ktoré sa uskutočnili v ZŠ v Jesenskom. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Deň úcty k starším

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, prichádza pomaly a nenápadne a nikto sa jej nevyhne. Všetci raz predsa budeme starí. celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:
#

Jesenné aktivity v materskej škole

Jeseň je tu a náš zrak teší pestrými farbami. celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:

Biela pastelka- únia nevidiacich

Biela pastelka - únia nevidiacich celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:
#

Vážení občania – čitatelia

Vážení občania – čitatelia celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:
#

Denný letný tábor

Denný letný tábor celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:

Aktivity ZO ŤZP

Aktivity ZO ŤZP celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:
#

Zábavno-športová súťaž o Pohár starostu obce Jesenské -2017 - Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportverseny – 2017

Spoločný školský úrad v Jesenskom už po 11-krát usporiadal zábavno-športovú súťaž o Pohár starostu obce Jesenské .Je to už pekná tradícia, ktorá má už svoje miesto v živote našich najmenších detí.
A Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal már 11-szer rendezte meg a Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportversenyt a kisiskolások és az óvodák részére.Ez már számottevő hagyomány, amelynek rangja van a legkisebbjeink életében. celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor:
#

Projekt – Lepšie a bezpečne na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí- A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben a gyerekek bekapcsolásával

Obec Jesenské a Materská škola Jesenské získala dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „Lepšie a bezpečne na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí“.
A Besztercebányai Kerületi Önkormányzat pénzbeli támogatást hagyott jóvá Feled községnek és a Feledi Óvodának a „A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben a gyerekek bekapcsolásával” c. pályázatra. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:
#

Európsky týždeň športu - Európai Sporthét

Dňa 23. septembra 2017 Obec Jesenské sa stala súčasťou Európskeho týždňa športu. Na tejto športovej udalosti sa zúčastnilo 69 ľudí.
2017. szeptember 23-án Feled Község is részese lehetett a harmadik alkalommal megrendezett Európai Sporthétnek. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Poznávací a oddychový zájazd seniorov

Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 sa autobusom vyberú na obhliadku obnovenej Synagógy do Lučenca.
Synagóga bola budova cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova bola počas druhej svetovej vojny na viacerých miestach rozstrieľaná a veľmi zničená. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Športový deň invalidov

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta. celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zbierka Biela pastelka

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Na počesť tohto dňa sme v našej obci zorganizovali Deň Rómov spojený s ochutnávkou tradičných rómskych jedál. Dátum sme vytýčili na 06.04.2017. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Športový deň seniorov

Po dlhej zime opäť privítali jar a tak začali činnosť aj seniori základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Prvého júna presne na deň detí výbor zorganizoval už tradičný športový deň v kultúrnom dome. Seniori sa zapojili do rôznych športových disciplín. Boli takí, ktorí šikovnosťou získali toľko bodov, že sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste. Boli to Imrich Hanák, František Rohályi a Ladislav Feledy. celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých

Výročná členská schôdza ZO SZTP prebehla 27.marca 2017 v znamení volieb. Voľby sa konali po odvolaní výboru predsedníčkou Okresného centra Rimavská Sobota pani Martou Hencovou. Toto sa udialo na základe listu pána Viktora Vargu, ktorý podal na Krajské centrum (KC) ako i na Republikové centrum (RC). Mal výhrady proti práci výboru. Na základe tohto nás navštívili pracovníci KC zo Zvolena a pracovníci RC z Bratislavy. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Jubilejná výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov

Výročná členská schôdza Základnej organizácie v Jesenskom sa konala 6. marca 2017 v reštaurácii Nostalgia. Prečo je jubilejná? No za to, lebo v tomto roku oslavuje organizácia 25. výročie založenia. Zo zakladateľov ešte žijú a pracujú v organizácii dve členky. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Prvý krát sme mohli privítať na členskej schôdzi predsedu nadriadeného orgánu Mgr. Jozefa Reizingera, ktorý vysoko hodnotil činnosť tejto organizácie, čo vyjadril aj odovzdaním ďakovného listu. Schôdze sa zúčastnilo 58 členov. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová. celý text

ostatné | 28. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Vianočné stretnutie dôchodcov

Po tretej adventnej nedeli, pár týždňov od ukončenia roka, 13. decembra 2016 sa zišli seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom v reštaurácii Nostalgia, aby sa spoločne tešili na príchod Ježiška a Nového roka. Seniori veľmi čakali na toto stretnutie, čo sa odzrkadlilo v účasti, veď podujatia sa zúčastnilo 49 členov. Hosťom vianočného stretnutia boli starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta obecného úradu Ing. Tibor Borbás. celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná