Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zo života obce

Zobrazené 91-120 z 191
#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Dátum: 26. 4. 2016

Dňa 08.04.2016 sme zorganizovali deň Rómov spojený s ochutnávkou jedál. Naše pozvanie prijali obce Drňa, Širkovce, Pavlovce a Šimonovce. Z každej obce museli doniesť jedlo, ktoré je u nich tradičné. O program sa postarali, menšie deti s rómskym tancom, tínedžeri ukázali svoj talent v modernom a rómskom tanci, ktorý s nimi nacvičila Gabriela Cibuľová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za pomoc. Básne zarecitovali Vojtech Balog a Eva Oláhová. Z obce Drňa ukázali svoj talent deti v tanci a recitácii. O príjemnú atmosféru sa postarala skupina Dönci Trio, ktorá zahrala niečo z každého žánru. Počas programu prebiehala ochutnávka, a po programe vyhodnotila porota pripravené jedlá. Cenu za najlepšiu polievku si odniesli kuchárky z Drne, za najlepší bodak (cigánsky chlieb) získala ocenenie Drňa a najlepší hlavný chod uvarili kuchárky zo Šimonoviec. Každému tímu srdečne gratulujeme, a dúfame že sa opäť stretneme o rok.

#

Výročná členská schôdza ZŤP

Dátum: 30. 3. 2016

Úvodnou tohtoročnou akciou Základnej organizácie ZŤP bola výročná členská schôdza. Uskutočnila sa 17. marca 2016 v reštaurácii Nostalgia a zúčastnilo sa jej 43 členov. Schôdzu zahájil podpredsedaOndrej Hriň, ktorý privítal všetkých prítomných členov a hosťa starostu obce Mgr, Gabriela Mihályiho a predniesol program schôdze. Predsedníčka Eva Medveďová predniesla program činnosti za rok 2015, Božena Mojžišová predniesla plán práce na rok 2016 ako aj finančnú správu. Naplánované sú nasledujúce akcie: návšteva termálneho kúpaliska Bukkszék, Podhájská, Demjén, Tiszaujváros a Eger. K ďalším aktivitám patrí návšteva Domice, Starej Ľubovne, Betliara, Košického dómu, Szilvásváradu a Zbojskej, ďalej usporiadanie športového dňa, letnej guľáš párty a na koniec roka je naplánovaná Mikulášska párty. Marika Kminiaková predniesla návrh na členov výboru, ktorí boli schválení jednohlasne. Viktor Varga predniesol návrh na uznesenie. Po oficiálnej časti sa pristúpilo ku gratulácii jubilantov, ktorým sme zagratulovali a odovzdali malé upomienkové darčeky. Tohto roku si pripomíname 30. výročie založenia organizácie a pri tejto príležitosti dostali už len dvaja zakladajúci členovia a to Júlia Barcziová a Božena Mojžišová diplomy a malý darček za ich tridsaťročnú prácu v organizácii. Po tejto milej udalosti sa na pobavenie predávala a ťahala tombola. Schôdzu sme ukončili obedom.

#

Výročná členská schôdza zákl. organizácie Jednoty dôchodcov

Dátum: 21. 3. 2016

Vedenie Zákl.organizácie Jednoty dôchodcov už veľmi čakalo ukončenie zimných mesiacov, aby mohlo začať svoju činnosť a to organizovať výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala 7. marca 2016 v reštaurácii Nostalgia. Na slávnostnej schôdzi bolo prítomných 59 členov. Úroveň schôdzi zvýšil aj krásny kultúrny program žiakov Základných škôl, básne a krásny spev osd samotných prítomných seniorov.

#

Vianočné trhy

Dátum: 17. 12. 2015

Stalo sa už dobrou tradíciou, že naša obec usporiada Vianočné trhy. Tak tomu bolo aj tohto roku v piatok 11 –tehodecembra. Príjemné vianočné melódie pozývali občanov na Vianočné trhy spojené s s vianočným programom, kde sa predstavili detičky z Materskej školy, Základnej školy Slovenskej, Maďarskej a Základnej umeleckej školy.

#

Slávnosť kladenia vencov pri pamätníku padlých hrdinov

Dátum: 20. 5. 2015

Dnes 8. mája 2015 si pripomíname 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny aj u nás v našej obci. Pripomíname si porážku nacizmu a oficiálny koniec tohto najničivejšieho, najkrutejšieho a najstrašnejšieho konfliktu v dejinách ľudstva.

Brigáda seniorov v okolí kostolov

Dátum: 11. 5. 2015

Stalo sa už dobrým zvykom, že naši seniori každoročne organizujú brigádu zameranú na skrášlenie okolia kostolov. Tohto roku sa tak stalo 25. apríla 2015. Zúčastnilo sa je 14 seniorov, ktorých privítal na fare náš miestny pán farár ThDr. Rastislav Polák PhD. Po rozdelení prác sa s vervou pustili do práce. Ženy si zobrali na starosť kvetinové záhony a muži sa popasovali s orezávaním a vytínaním kríkov. Po dobre vykonanej práci si oddýchli pri občerstvení od pána farára.

#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Dátum: 11. 5. 2015

Dňa 25.04.2015 sa v našej obci konal Deň Rómov, ktorý oraganizovalo Komunitné centrum v spolupráci s MKS.
Podujatie bolo spojené s ochutnávkou rómskych špecialít.
Pozvanie na akciu prijali obce Gortva, Širkovce a Šimonovce. Každá obec sa musela predstaviť rómskym jedlom, ktoré je tradičné v ich obci. O program sa postarali menšie deti, ktoré predviedli rómsky tanec a mladí tínedžeri ukázali svoj talent v moderných a rómskych tancoch, ktoré s nimi nacvičila pani Iveta Cibuľová. Za pomoc jej aj touto cestou ďakujeme. Báseň zarecitovali Vojtech Balog a Eva Oláhová. Počas celého podujatia sa o príjemnú atmosféru postarali muzikanti Berkiovci z Hostíc, ktorí predviedli svoje umenie v rôznych hudobných žánroch. Počas programu prebiehala ochutnávka. Porotu tvorili starostovia pozvaných obcí, príslušníci Policajného zboru Jesenské a poradkyňa pre rómsku komunitu. Po programe sa pristúpilo k vyhodnoteniu najlepšieho jedla. Cenu za najlepšiu polievku si odniesli kuchárky zo Širkoviec, cenu za najlepší bodak (cigánsky chlieb) dostali hostia z Gortvy a najlepší hlavný chod uvarili kuchárky zo Šimonoviec.

#

Blší trh

Dátum: 9. 4. 2015

28. marca2015 MKS Jesenské po prvý raz organizovalo Blší trh. Veľký záujem bol o predaj použitých vecí, čo potvrdil aj počet dopredu nahlásených predajcov, ktorí prišli nielen z našej obce, ale aj z okolitých dedín, ale boli aj takí, ktorí docestovali až z Tornale. Táto akcia nebola len o predaji, ale aj o výmennom obchode, po prípade o darovaní. Organizátorky Hravého domu ako sprievodný program, pripravili tvorivú dielňu, kde hlavnou témou bola Veľká noc.

Zo života Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom

Dátum: 2. 4. 2015

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku 2015 činnosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov sa začala výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 25. februára 2015 v reštaurácii Nostalgia.

#

Vynášanie Moreny

Dátum: 26. 3. 2015

Jeden z najcharakteristickejších zvykov na jar je vynášanie Moreny. Zachoval sa aj v našej obci a to vďaka pedagógom a žiakom zo Základnej školy na Ulici mieru . Koná sa dva týždne pred Veľkou nocou, koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé slnečné lúče.

#

Výročná členská schôdza ZO ŤZP

Dátum: 19. 3. 2015

Tak ako sa na jar prebúdza príroda, tak sa začínajú prebúdzať aj aktivity nás ľudí. Nie je to inak ani s našou Základnou organizáciou ŤZP. Jej prvou aktivitou v tomto roku bola Výročná členská schôdza. Konala sa 12. marca 2015 v reštaurácii Nostalgia.

#

Naše turistické putovanie

Dátum: 2. 12. 2014

Po letnej prestávke sa náš turistický klub zase zmobilizoval a vyrazil na túry. V nedeľu 28. septembra sme sa odviezli vlakom na Zbojskú a odtiaľ k prameňu Rimavy. Ďalšia túra sa uskutočnila 19. októbra tiež vlakom do Pohronskej Polhory a odtiaľ na Zbojskú, kde cieľom bol salaš s výbornými haluškami. 23. novembra sme sa vybrali na hrad Šomoška. Zážitok bol úžasný a po nie náročnej túre sme sa dobre naladení vrátili domov. Posledná tohtoročná túra by sa mala uskutočniť 27. decembra tu v Jesenskom k jednému stromu. Po krátkej túre sme sa ešte dohodli na grilovačke, s ktorou ukončíme tohtoročnú turistickú sezónu. Už teraz sa tešíme na nové turistické zážitky v nasledujúcom roku 2015.

#

Október mesiac úcty k starším

Dátum: 27. 11. 2014

Ako každý rok, tak aj toto krásne jesenné popoludnie strávili naši seniori pri hudbe, zábave a občerstvení. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa im prihovoril pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi. Radosť im robili deti zo ZUŠ s pestrím programom. Občerstvenie pripravili zamestnankyne MKS. Na tejto akcii sa zúčastnilo 62 dôchodcov.

Hurá je tu leto!

Dátum: 23. 10. 2014

Áno, príchod prázdnin a leta nečakali len žiaci škôl, ale usilovne sa na letné aktivity pripravili aj seniori , členovia organizácii ZŤP a Jednoty dôchodcov.
Za účelom zlepšenia telesnej kondície a nadobudnutia nových síl k letným záhradníckym prácam sa rozhodli, že dňa 20. júna 2014 autobusom navštívia blízke termálne kúpalisko „BUKKSZÉK“. Toto miesto už dobre poznajú, nakoľko každý rok vyhľadávajú túto dobrú liečivú slanú vodu. Po vykúpaní sa im uvoľnia stuhnuté svaly, viac sa rozhýbu už aj tak opotrebované kosti. Popri kúpaní a oddychu v saunách si vychutnajú aj ponúkané špeciality miestnej kuchyne a dobré voňavé vínko.

#

Posedenie seniorov pri príležitosti 70 výročia SNP

Dátum: 23. 10. 2014

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku ZO ŤZP a Jednota dôchodcov usporiadala jesennú guľáš párty. Toto posedenie sa od predchádzajúcich líšilo v tom, že bolo zorganizované na počesť 70.–teho výročia SNP. Medzi členmi oboch organizácií ešte žijú také osoby, ktoré prežili hrôzy tohto povstania. S hlbokou úctou sa spomínalo na tých miestnych občanov, , ktorí životom zaplatili v boji proti okupantom. Na ich počesť bol postavený pomník s pamätnou tabuľou s ich menami pri miestnom cintoríne. Česť ich pamiatke.

#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku – vyhodnotenie

Dátum: 26. 9. 2014

Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ udelili ocenenie v súťaži „O najkrajší dvor a predzáhradku“ v roku 2014. Na prvom mieste sa umiestnila záhradka rodiny Csízikovej Ulica rimavská 180, na druhom mieste záhradka rodiny Kovácsovej, Školská ulica 618 a ako tretia bola pani Elena Miklošková Ulica J.Jesenského 525. Majitelia ocenených záhradiek dostali diplom a praktické pomôcky, ktoré im odovzdali Eva Melicherová z infocentra a Marika Borbášová z MKS, ako malú pozornosť za ich snahu pri skrášľovaní našej obce. Tohto roku dostalo ocenenie aj vedenie Materskej školy na Ulici školskej a vďaka patrí aj pracovníčkam verejnoprospešných prác, ktoré tu upravujú okolie.

#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku – vyhodnotenie

Dátum: 21. 11. 2013

Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ udelili ocenenie v súťaži „O najkrajší dvor a predzáhradku“ pre rodinu Bettešovú Ulica 1. mája č.453. Ocenenie získala len jedna záhradka, nakoľko sa viacerí majitelia záhradiek do súťaže nezapojili. Majiteľka ocenenej záhradky dostala praktické pomôcky a diplom, ktoré jej odovzdala Eva Melicherová z infocentra a Marika Borbášová z MKS. Keďže pekných záhradiek je veľa, aj touto cestou ich majiteľov vyzývame na zapojenie sa do súťaže v roku 2014. Súťaž prebieha od mája do septembra. Do súťaže môžete svoju záhradku prihlásiť aj sami priamo v infocentre, alebo zaslaním e-mailu na adresu : infocentrum@jesenske.sk

#

Letné aktivity seniorov

Dátum: 5. 11. 2013

Tak ako si vytýči program školská mládež na letné prázdniny, tak aj členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu invalidov pristúpili k zrealizovaniu prijatých aktivít ešte z februára 2013.
Začiatkom júla zorganizovali autobusový zájazd do maďarských kúpeľov Bukkszék a v auguste do Bogácsu.

#

Úcta k starším

Dátum: 5. 11. 2013

Stalo sa už dobrým zvykom v našej obci pripomenúť si a pripraviť malé občerstvenie pre našich seniorov pri príležitosti „Október mesiac úcty k starším.“ Tak tomu bolo aj tohto roku. Pracovníci MKS s finančnou podporou OcÚ pripravili pre našich seniorov krásne vyzdobenú sálu a chutné občerstvenie v piatok 25. októbra. No v tento deň nejde len o výzdobu či občerstvenie, ide hlavne o vďaku a preukázanie úcty k šedinám našich skôr narodených spoluobčanov. Na posedenie boli pozvaní všetci občania našej obce nad 65 rokov. K tomuto sviatku im pripravili malý, ale krásny kultúrny program žiaci Základnej školy na Ulici mieru, Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským ako i žiaci Základnej umeleckej školy. V úvode ich privítala pracovníčka MKS Marika Borbášová ako i starosta obce Gabriel Mihályi Mgr. Škoda by bolo veľa slov a tak spomeniem báseň – možno modlitbu ženy ktorá bola prečítaná v úvodnom príhovore a dojala nás všetkých prítomných na tejto milej akcii.

Brigáda seniorov

Dátum: 28. 5. 2013

Brigáda seniorov zameraná na skrášľovanie okolia kostola sa tejto jari konala 11. mája 2013. Zúčastnilo sa jej 19 dôchodcov vyzbrojených pracovným náradím. Dobre naladení s úsmevom a chuťou do práce sa dohodli, čo by chceli počas dňa spraviť. Ženy si zobrali na starosť kvetinové záhony, kde pleli burinu a sadili kvety. Muži sa zase popasovali pri kosení trávy a vytínaní kríkov. Keďže tohto roku nám hojne prší, práce bolo neúrekom. Všetko však zvládli na výbornú a po družnej debate a s pocitom dobre vykonanej práce sa spokojní rozišli domov.

#

Náš najstarší občan oslávil 100 rokov

Dátum: 22. 5. 2013

Dňa 2. mája bol významným dňom pre rodinu Szelecovú z našej obce. Ich drahý otec, starý otec a prastarý otec oslávil krásne jubileum 100 rokov. Pri tejto milej udalosti dňa 4. mája bol pánovi Barnabášovi Szelecovi zagratulovať aj pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi a Ing. Timea Vargová zo ZPOZ-u. Oslávencovi pri tejto príležitosti odovzdali malú pozornosť darčekový kôš a kyticu ruží s prianím dobrého zdravia a príjemne strávených dní v kruhu svojej rodiny.

#

Deň narcisov – Liga proti rakovine

Dátum: 10. 5. 2013

Už tradične aj tohto roku sa do tejto akcie zapojila naša Základná škola na Ulici mieru v Jesenskom. Jej žiaci dňa 12. apríla vyšli do ulíc našej obce s pokladničkou, aby verejnosť mohla do nej prispieť ľubovoľným príspevkom. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý spája ľudí. Žiakom sa v tento deň podarilo vyzbierať čiastku 244,- EUR. Sme radi, že ľudia nie sú ľahostajní k ľuďom postihnutých touto chorobou. Aj touto cestou ďakujeme všetkým za dobrovoľný príspevok.

Marcová aktivita so Zdravotným strediskom Jesenské

Dátum: 5. 4. 2013

Dňa 21. marca 2013 v gynekologickej ambulancii v Jesenskom MUDr. Štempelová zabezpečila denzitometriu t. j. vyšetrenie hustoty kostí pre ženy. Vedenie základnej organizácie jednoty dôchodcov sa zapojilo do tohto programu tak, že vyzvalo seniorky o účasť na tomto vyšetrení. Vyšetrenia sa zúčastnilo 26 členiek organizácie. S výsledkom terapie boli prítomné osoby hneď oboznámené. Tešili sa, že bez cestovania a väčšej námahy sa mohli zúčastniť takéhoto vyšetrenia – hustoty kostí. Vyšetrenie bolo bezplatné.

#

Hravé centrum

Dátum: 4. 4. 2013

Skupinka žien z našej obce sa rozhodla založiť neregistrovaný spolok mamičiek. Ich prvá aktivita sa konala 23. marca 2013 pod názvom Hravé centrum a bola zorganizovaná pre deti a ich rodičov ako jarné a predveľkonočné podujatie. Jeho zakladateľkami sú pani Andrea Kureková, Ing. Monika Juhászová, Denisa Szitaiová, Annamária Vincze a Marianna Bérešová.

#

Výročná členská schôdza ZO TZP

Dátum: 26. 3. 2013

Členská schôdza ZO ŤZP sa konala 18.marca 2013 v reštaurácii Nostalgia. Schôdzu zahájil predseda organizácie pán Gabmayer a viedol ju pán Ondrej Hriň. Po privítaní prítomných členov organizácie a hostí pána Františka Fábiana zástupcu starostu obce Jesenské predniesli na spestrenie svoj program učitelia z našej Základnej umeleckej školy.

#

Výročná členská schôdza dôchodcov

Dátum: 12. 3. 2013

Dňa 04. marca 2013 v reštaurácii Nostalgia sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová . Po privítaní Mgr. Gabriela Mihályiho, a Ing. Františka Fábiana zástupcov obce, Štefana Gabmayera predsedu základnej organizácie ZŤP ako i členov organizácie vyhodnotila činnosť za rok 2012, pozdravila jubilantov a informovala členov s vytýčenými projektmi za rok 2013.

#

Halloween

Dátum: 11. 12. 2012

30. 10. 2012 posledný deň pred jesennými prázdninami sme si v našej škole pripravili „Halloweensku party“. Z našich detí sa ako mávnutím čarovného prútika stali – čarodejnice, upíri, duchovia a strašidlá s pomaľovanými tvárami. Usilovne vyrezávali čo najstrašnejšie tekvice. Každá dostala svoje meno – Max, Monsters, Steve, Duch… a svietiaci kahanček, aby svietila. Samozrejme pri práci detičky vyhladli a na rad prišlo hrôzostrašné, ale chutné pohostenie. Mňam, ale chutilo.

Letné aktivity dôchodcov

Dátum: 26. 11. 2012

Tak ako každý rok, po dlhej zime konečne prišlo leto. Všetci sme pookriali pri teplých slnečných lúčoch. Po aktivitách v prvom polroku si naši dôchodcovia vyčlenili čas aj na príjemný relax či už pri termálnej vode, alebo prehliadke kultúrnych pamiatok .

#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku – vyhodnotenie

Dátum: 24. 10. 2012

Komisia v zložení zamestnancov infocentra a OcÚ boli na obhliadke kvetinových záhradiek a dvorov v našej obci.
Z vybratých záhradiek sa najviac páčila záhradka rodiny Brozmanovej a Slávikovej na ulici Ružovej č.569. Druhé miesto si vybojovala záhradka rodiny Bencsovej na ulici Sobotskej č. 2188. Na treťom mieste sa umiestnila záhradka rodiny Julky Vilhanovej z Barta pustatiny č. 486.

#

Letný tábor – Čarodejný háj

Dátum: 5. 9. 2012

Tábor na ktorom sa mohli zúčastniť deti a pracovníci KC z Jesenského sa uskutočnil na Teplom Vrchu. Trval štyri dni. Zúčastnilo sa ho osem detí, ktoré boli vybrané spoločne s pani riaditeľkou zo slovenskej školy a pánom starostom. Zo slovenskej školy sa ho zúčastnilo päť a z maďarskej školy tri deti. Ubytovanie bolo zabezpečené na Drieňku v turistickej ubytovni. Tábora sa zúčastnili aj deti zo Širkoviec a Klenovca.

Zobrazené 91-120 z 191

Udalosti v obci

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
zamračené 6 °C 2 °C
streda 30. 11. zamračené 5/1 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 5/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.