Navigácia

Obsah

Zo života obce

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

#

Deň obce Jesenské 2008

Obec Jesenské už tradične usporiada deň obce 12. júla. Tak tomu bola aj v tomto roku. Popri športových podujatiach, ktoré najviac lákajú obyvateľov obce, tu bolo množstvo zaujímavostí pre každú vekovú kategóriu. celý text

ostatné | 12. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž požiarnikov v Hodejove

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 31. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

November v Jesenskom

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Turistické prechody po otvorení Schengenu

Turistické prechody po otvorení Schengenu celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Výročná schôdza SZTP

Výročná schôdza SZTP celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň učiteľov

Deň učiteľov celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Minúty vďaky

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Október mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším celý text

ostatné | 19. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Deň matiek

Štrnásty máj sa niesol v duchu Dňa matiek. Všetky mamičky v Jesenskom na tento deň od humanitárnej spoločnosti dostali darček ktorý si mohli vyzdvihnúť v Miestnom kultúrnom stredisku.
Čo povedať k tomuto sviatku našich drahých mamičiek? Za nás všetkých to povie kratučká, ale výstižná báseň a tento kvet. celý text

ostatné | 14. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Stavanie májov

V strednej Európe sa v minulosti stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Tento pekný zvyk sa zachoval i v našej obci. celý text

ostatné | 1. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Liga proti rakovine – Deň narcisov

12. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa konal od 12. apríla 2008. Do tejto zbierky sa zapojili slovenská i maďarská základná škola. Žiaci so svojimi pedagógmi pripravili v MKS výstavu o boji proti rakovine. Žiaci základnej školy Slovenskej rozmiestnili v obci na túto tému rôzne pútače a informačné letáky. Informovali tak občanov o dopadoch tak zákernej chorobe akou je rakovina. Aj vďaka tejto propagácii sa podarilo žiakom zo Základnej školy Slovenskej tohto roku vyzbierať čiastku 7 260,-Sk, čo je zhruba trikrát viac ako minulý rok. Sme veľmi radi, že občania našej obce nie sú ľahostajní k ľuďom postihnutých touto zákernou chorobou. A preto sa chceme aj touto cestou všetkým poďakovať za dobrovoľný príspevok. celý text

ostatné | 12. 4. 2008 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
ďalší posledná