Navigácia

Obsah

Zo života obce

Správy

prvá
z 7
posledná

#

Obvodné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov

Obvodné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov sa konalo 23.05.2009 v Rimavských Janovciach.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach. V štafete 8×50 m súťažili požiarne družstvá s pripraveným náradím, ktoré zabezpečil OV DPO, umiestnenie sa počítalo z najlepšieho času. celý text

ostatné | 8. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
#

„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ – heslo športového dňa dôchodcov a invalidov

Spoločný športový deň Zväzu dôchodcov a Zväzu telesne poskytnutých sa konal 27.05.2009. Tentokrát ho zorganizovali členovia Zväzu dôchodcov pod vedením pani Margó Felediovej.
Otvoril ho pán predseda Štefan Gabmayer, ktorý srdečne privítal všetkých prítomných a medzi nimi i pána starostu Gabriela Mihályia, ktorý bol za neprítomnosť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ospravedlnený, prišiel o čosi neskôr, a pána starostu z Konrádoviec Jozefa Tankina. celý text

ostatné | 4. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Rekreácia ŤZP v Štúrove

Možnosť rekreácie v zariadení SRC SZTP Relax Štúrovo využili z našej Základnej organizácie ŤZP dvaja členovia. Bol to pán Štefan Pataky a pani Eva Melicherová.
Pobyt v tomto zariadení bol výborný, nakoľko zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí s možnosťou posedenia na slnku, alebo v chládku a tiež s možnosťou usporiadania gril party. celý text

ostatné | 29. 5. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Máj mesiac lásky, mnohých tradícií a sviatkov.

Mesiac máj je bezpochyby jeden najkrajší mesiac roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je bezpochyby nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Bez nich by život na našej planéte snáď ani nemohol existovať. Všetko žije novým životom Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť podľa svojich predstáv. celý text

ostatné | 13. 5. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Medzinárodný deň Rómov v Jesenskom

Rómska komunita od roku 1990 oslavuje 8. apríl ako Medzinárodný deň Rómov. Tento dátum určili účastníci IV. kongresu Internacional Romani Union (IRU) vo Varšave ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8. až 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. celý text

ostatné | 30. 4. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých

Bolesť druhých, nám pomáha niesť našu vlastnú. Johann Wolfgang Goethe
Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých Jesenské sa konala 23. marca 2009 v reštaurácii Oáza. Schôdzu zahájil a viedol pán Štefan Gabmayer nakoľko pani Božena Mojžišová mala problémy s hlasom. celý text

ostatné | 9. 4. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Blížia sa Veľkonočné sviatky

Bolesť druhých, nám pomáha niesť našu vlastnú. Johann Wolfgang Goethe
Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých Jesenské sa konala 23. marca 2009 v reštaurácii Oáza. Schôdzu zahájil a viedol pán Štefan Gabmayer nakoľko pani Božena Mojžišová mala problémy s hlasom. celý text

ostatné | 3. 4. 2009 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

Staroba Obrázok v zlatom rámiku, asi stará spomienka, leží zapadnutá prachom. V rukách stíska bábiku, a jedna zatúlaná myšlienka, súdená večným strachom, pretína tichú nočnú pieseň. Akoby hľadala stratený sen, alebo v srdci novú vášeň. A pritom ju súži tieseň, keď sa zobúdza biely deň, ako nikdy nepísaná báseň. Pretože nad ňou zvíťazil čas, rozpadnutý na krátke chvíle, pohlcujúce slabosť dlhých rokov. A už len vnútorný hlas, strácajúc na svojej sile, pripomína tých stotisíc prejdených krokov. O pekné zahájenie výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov dňa 23. februára 2009 sa postarali svojím pekným prednesom poézie a prózy žiaci slovenskej a maďarskej školy v Jesenskom. celý text

ostatné | 12. 3. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života

Obecný úrad usporiadal 17. 01.2009 „Slávnostné uvítanie detí do života“. Tento slávnostný akt sa konal pre nášho najmenšieho a jeho rodičov v obradnej sieni obecného úradu. Na slávnostnom obrade sme privítali len jedného malého občana našej obce slávnostným zápisom do pamätnej knihy a odovzdaním malej pozornosti. Arthur Onyekachukwu Edeh narodený 24.09.2008 rodičia Stanislus Ikechukwu Edeh a Henrieta Edeh celý text

ostatné | 18. 1. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Mladosť je krásna, ale aj staroba má svoje čaro

Týmto sa riadia i naši milí dôchodcovia. Práve preto zorganizovali spoločné zájazdy Jednota dôchodcov a ZO Zväzu invalidov na termálne kúpalisko v Zsóri a to 21. júna a 23 augusta 2008.
Ďalšie zájazdy sa zorganizovali na termálne kúpalisko Číž 4. a 13.augusta a 7. septembra 2008. Tu boli poskytnuté zľavy na vstupnom na kúpalisko pre členov Jednoty dôchodcov a členov ZOZI. celý text

ostatné | 20. 10. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň dôchodcov

„Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých.“ (Ján Pavol II)
Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Aj pri tejto príležitosti zorganizoval obecný úrad pre našich dôchodcov nad 60 rokov milé posedenie. Toto sa konalo 17.10.2008 vo veľkej sále Kultúrneho domu. Pri vstupe do sály čakalo našich seniorov prekvapenie v podobe švédskych stolov. celý text

ostatné | 17. 10. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Núdzová pomoc pre sociálne slabé rodiny

Poslaním ETP Slovensko je podporovať regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, napomáhať rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín. celý text

ostatné | 9. 10. 2008 | Autor: Správce Webu

Občianske združenie „Za dôstojný život“

„Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom“
Pri prehlbujúcich sa rozdieloch medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva /chudobnými a bohatými/ začali i na Slovensku vznikať rôzne krízové centrá na pomoc tým, ktorý sa ocitli na dne spoločnosti. Pomáhajú ľuďom rôznych vekových kategórií, ba i celým rodinám s rôznymi problémami a závislosťami. Sú tu krízové centrá pre týrané, ohrozené, zneužívané handicapované deti a mládež a ich rodiny. Pomoc týraným ženám ako aj ženám na ktorých sa pácha násilie, drogovo závislým, gemblerom atď. celý text

ostatné | 5. 10. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Národný deň colníkov

21. september je každoročne Národným dňom colníkov. Práve na deň svätého Matúša, ktorý je považovaný za ich patróna. Tento rok je pre colníkov o to slávnostnejší, že si pripomíname aj 40. výročie vzniku Európskej colnej únie. Od 1. júla 1968 sa medzi šiestimi zakladajúcimi členmi ( Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko ) zrušili všetky clá a obmedzenia a zaviedol sa spoločný colný sadzobník, čo znamenalo začiatok Európskej colnej únie. Bol to prvý krok k dosiahnutiu štyroch slobôd, ktoré dnes máme vďaka členstvu v Európskej únii: voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Colná únia je jedným zo základných pilierov Európskej únie a najdôležitejším prvkom jednotného trhu, ktorý môže správne fungovať len ak sa na jeho vonkajších hraniciach uplatňujú spoločné jednotné pravidlá. Dnes v Európskej colnej únii úzko spolupracuje 27 colných správ. celý text

ostatné | 24. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

VII. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov

XVII. ročník dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) o Gemerský pohár sa uskutočnil v tretí septembrový víkend v Jesenskom.
Zúčastnili sa ho DHZ z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Súťaž o putovný Gemerský pohár pripravil Okresný výbor DPO Rimavská Sobota v spolupráci s Okresným riaditeľstvom záchranného hasičského zboru, DHS Jesenské a s OcÚ Jesenské. celý text

ostatné | 22. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Obec si uctila jubilujúcich občanov

Tak ako každý rok, tak aj tento rok si predstavitelia obce uctili a ešte priebežne aj uctia svojich jubilujúcich spoluobčanov. Všetkým ktorí sa tento rok dožívajú jubilea 80 rokov a sú to nasledovní občania našej obce: pán/ pani Botoš Barnabáš, Balogová Šarolta, Kočišová Marta, Jónášová Helena, Várady Florián, Drdoľ Štefan, Albertová Helena, Huszty Ladislav, Balogová Irena. celý text

ostatné | 3. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života rok 2008

Obecný úrad v Jesenskom už druhýkrát usporiadal „Slávnostné uvítanie detí do života.“ Tento slávnostný akt pre našich najmenších a ich rodičov sa konal 03.09.2008 v obradnej sieni obecného úradu.
Na slávnostnom obrade sme privítali 5 nových občanov našej obce slávnostným zápisom do pamätnej knihy a odovzdaním malej pozornosti pre tieto bábätká: celý text

ostatné | 3. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku

Komisia v zložení zamestnancov MKS a OcÚ boli na obhliadke kvetinových záhradiek a dvorov v obci Jesenské a na priľahlých pustatinách dňa 01.08.2008. Z vybraných 22 záhradiek sa najviac páčila záhradka rodiny Agócs-Kissovej na ulici Záhradnej č.d. 595. celý text

ostatné | 18. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň obce Jesenské 2008

Obec Jesenské už tradične usporiada deň obce 12. júla. Tak tomu bola aj v tomto roku. Popri športových podujatiach, ktoré najviac lákajú obyvateľov obce, tu bolo množstvo zaujímavostí pre každú vekovú kategóriu. celý text

ostatné | 12. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž požiarnikov v Hodejove

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 31. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

November v Jesenskom

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Turistické prechody po otvorení Schengenu

Turistické prechody po otvorení Schengenu celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Výročná schôdza SZTP

Výročná schôdza SZTP celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň učiteľov

Deň učiteľov celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Minúty vďaky

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Október mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším celý text

ostatné | 19. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Deň matiek

Štrnásty máj sa niesol v duchu Dňa matiek. Všetky mamičky v Jesenskom na tento deň od humanitárnej spoločnosti dostali darček ktorý si mohli vyzdvihnúť v Miestnom kultúrnom stredisku.
Čo povedať k tomuto sviatku našich drahých mamičiek? Za nás všetkých to povie kratučká, ale výstižná báseň a tento kvet. celý text

ostatné | 14. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Stavanie májov

V strednej Európe sa v minulosti stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Tento pekný zvyk sa zachoval i v našej obci. celý text

ostatné | 1. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
prvá
z 7
posledná