Navigácia

Obsah

Zo života obce

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

Občianske združenie „Za dôstojný život“

„Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom“
Pri prehlbujúcich sa rozdieloch medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva /chudobnými a bohatými/ začali i na Slovensku vznikať rôzne krízové centrá na pomoc tým, ktorý sa ocitli na dne spoločnosti. Pomáhajú ľuďom rôznych vekových kategórií, ba i celým rodinám s rôznymi problémami a závislosťami. Sú tu krízové centrá pre týrané, ohrozené, zneužívané handicapované deti a mládež a ich rodiny. Pomoc týraným ženám ako aj ženám na ktorých sa pácha násilie, drogovo závislým, gemblerom atď. celý text

ostatné | 5. 10. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Národný deň colníkov

21. september je každoročne Národným dňom colníkov. Práve na deň svätého Matúša, ktorý je považovaný za ich patróna. Tento rok je pre colníkov o to slávnostnejší, že si pripomíname aj 40. výročie vzniku Európskej colnej únie. Od 1. júla 1968 sa medzi šiestimi zakladajúcimi členmi ( Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko ) zrušili všetky clá a obmedzenia a zaviedol sa spoločný colný sadzobník, čo znamenalo začiatok Európskej colnej únie. Bol to prvý krok k dosiahnutiu štyroch slobôd, ktoré dnes máme vďaka členstvu v Európskej únii: voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Colná únia je jedným zo základných pilierov Európskej únie a najdôležitejším prvkom jednotného trhu, ktorý môže správne fungovať len ak sa na jeho vonkajších hraniciach uplatňujú spoločné jednotné pravidlá. Dnes v Európskej colnej únii úzko spolupracuje 27 colných správ. celý text

ostatné | 24. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

VII. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov

XVII. ročník dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) o Gemerský pohár sa uskutočnil v tretí septembrový víkend v Jesenskom.
Zúčastnili sa ho DHZ z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Súťaž o putovný Gemerský pohár pripravil Okresný výbor DPO Rimavská Sobota v spolupráci s Okresným riaditeľstvom záchranného hasičského zboru, DHS Jesenské a s OcÚ Jesenské. celý text

ostatné | 22. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Obec si uctila jubilujúcich občanov

Tak ako každý rok, tak aj tento rok si predstavitelia obce uctili a ešte priebežne aj uctia svojich jubilujúcich spoluobčanov. Všetkým ktorí sa tento rok dožívajú jubilea 80 rokov a sú to nasledovní občania našej obce: pán/ pani Botoš Barnabáš, Balogová Šarolta, Kočišová Marta, Jónášová Helena, Várady Florián, Drdoľ Štefan, Albertová Helena, Huszty Ladislav, Balogová Irena. celý text

ostatné | 3. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života rok 2008

Obecný úrad v Jesenskom už druhýkrát usporiadal „Slávnostné uvítanie detí do života.“ Tento slávnostný akt pre našich najmenších a ich rodičov sa konal 03.09.2008 v obradnej sieni obecného úradu.
Na slávnostnom obrade sme privítali 5 nových občanov našej obce slávnostným zápisom do pamätnej knihy a odovzdaním malej pozornosti pre tieto bábätká: celý text

ostatné | 3. 9. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku

Komisia v zložení zamestnancov MKS a OcÚ boli na obhliadke kvetinových záhradiek a dvorov v obci Jesenské a na priľahlých pustatinách dňa 01.08.2008. Z vybraných 22 záhradiek sa najviac páčila záhradka rodiny Agócs-Kissovej na ulici Záhradnej č.d. 595. celý text

ostatné | 18. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň obce Jesenské 2008

Obec Jesenské už tradične usporiada deň obce 12. júla. Tak tomu bola aj v tomto roku. Popri športových podujatiach, ktoré najviac lákajú obyvateľov obce, tu bolo množstvo zaujímavostí pre každú vekovú kategóriu. celý text

ostatné | 12. 8. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž požiarnikov v Hodejove

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 31. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

November v Jesenskom

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

V pondelok dňa 18.02.2008 o 14,00 hod mala Jednota dôchodcov Výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Oáza. Na schôdzi sa zúčastnil i starosta, Gabriel Mihályi, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poprial im všetko najlepšie do ďalšieho života. Vyzval ich, ak majú nejaké problémy, prípadne dotazy alebo pripomienky môžu sa s nimi obrátiť na obecný úrad, prípadne na infocentrum. Tu sa budú ich problémami zaoberať a snažiť sa byť im v nich nápomocní. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Turistické prechody po otvorení Schengenu

Turistické prechody po otvorení Schengenu celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Výročná schôdza SZTP

Výročná schôdza SZTP celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Deň učiteľov

Deň učiteľov celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Minúty vďaky

Tohtoročná súťaž dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Mikroregióny: Rimavská dolina, Palóczka vrchovina, Údolie Gortvy, Medveš, Blžská dolina, Dolný Gemer, Valická Dolina a Pri Slanej sa konala v Hodejove 31.mája 2008. celý text

ostatné | 20. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Október mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším celý text

ostatné | 19. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Deň matiek

Štrnásty máj sa niesol v duchu Dňa matiek. Všetky mamičky v Jesenskom na tento deň od humanitárnej spoločnosti dostali darček ktorý si mohli vyzdvihnúť v Miestnom kultúrnom stredisku.
Čo povedať k tomuto sviatku našich drahých mamičiek? Za nás všetkých to povie kratučká, ale výstižná báseň a tento kvet. celý text

ostatné | 14. 5. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Stavanie májov

V strednej Európe sa v minulosti stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Tento pekný zvyk sa zachoval i v našej obci. celý text

ostatné | 1. 5. 2008 | Autor: Správce Webu

Liga proti rakovine – Deň narcisov

12. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa konal od 12. apríla 2008. Do tejto zbierky sa zapojili slovenská i maďarská základná škola. Žiaci so svojimi pedagógmi pripravili v MKS výstavu o boji proti rakovine. Žiaci základnej školy Slovenskej rozmiestnili v obci na túto tému rôzne pútače a informačné letáky. Informovali tak občanov o dopadoch tak zákernej chorobe akou je rakovina. Aj vďaka tejto propagácii sa podarilo žiakom zo Základnej školy Slovenskej tohto roku vyzbierať čiastku 7 260,-Sk, čo je zhruba trikrát viac ako minulý rok. Sme veľmi radi, že občania našej obce nie sú ľahostajní k ľuďom postihnutých touto zákernou chorobou. A preto sa chceme aj touto cestou všetkým poďakovať za dobrovoľný príspevok. celý text

ostatné | 12. 4. 2008 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
ďalší posledná