Navigácia

Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
Obecný úrad v spolupráci s MKS pripravili posedenie pre pedagógov miestnych škôl 22. marca 2019, aby spoločne oslávili Deň učiteľov. Túto slávnosť otvoril p. starosta, Mgr. Gabriel Mihályi svojím slávnostným príhovorom.

 V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ, ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským, Folklórny súbor Boglárka a ZUŠ. Po programe boli všetkým školám odovzdané ďakovné listy, ktoré prevzali riaditeľky miestnych škôl.  S týmto gestom sa im chcel pán starosta poďakovať za ich celoročnú prácu a rozvoj osobnosti mladej generácie. Na základe návrhu vedenia škôl za výnimočný prístup k vzdelávaniu a  pozitívnym prístupom odovzdal diplomy nasledujúcim učiteľom: Mgr. Miroslava Gombalová, Mgr. Eva Moncoľová, Mgr. Jana Lisičanová, Alena Bődová, Zuzana Csobóová, Zuzana Filová, Mgr. Zuzana Magová, Katarína Vargová, Anikó Pólos.

 

A Feledi Községi Hivatal a helyi kulturális központtal karöltve 2019. március 22-én közös tanítónapi ünnepséget szervezett. Mihályi Gábor polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta a tanítók munkájának jelentőségét úgy az egyén, mint településünk fejlődésének szempontjából, s egyben köszönetét fejezte ki fáradságos munkájukért. A kultúrműsorban felléptek a helyi óvoda, a Szlovák Alapiskola, a Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes és a Szombathy Viktor MTA diákjai.  A műsor után az iskolák igazgatói a polgármestertől köszönőlevelet vettek át. A polgármester úr ezzel a gesztussal köszönte meg a tanítók egész éves munkáját és a fiatal generáció javára végzett tevékenységüket. Egyúttal a polgármester úr, az iskolai intézmények igazgatóinak javaslata alapján, elismerő oklevelet adományozott a következő tanítóknak: Mgr. Miroslava Gombalová, Mgr. Eva Moncoľová, Mgr. Jana Lisičanová, Alena Bődová, Csobó Zsuzsanna, Filo Zsuzsanna, Mgr. Mag Zsuzsanna, Varga Katalin, Pólos Anikó.

 


Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 14:59
Autor: Správce Webu