Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Uzavretie manželstva

Niekoľko faktov

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzavretí manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja manželia sú slovenskými občanmi):

A. Slobodní

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku)

B. Ovdovení

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.

C. Rozvedení

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:

 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu     o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným     priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či     priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj     svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko,     vyhlásia, ktoré z ich priezvísk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich     ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom  spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otcom nie je známy, môže sa so snúbencom     dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích, alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známy: priezvisko  dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže     vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci predložia

 • všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C). A okrem toho ešte:
 • doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
 • ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad.
 • Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva ( § 28 Zákona č. 154/1994 Z.z.)

Poplatky

 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,00 EUR
 • uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,00 EUR
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby – 20,00 EUR
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti –
  70,00 EUR
 • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 70,00 EUR
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami – 200,00 EUR
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt –
  200,00 EUR
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo cudzincami –35,00 EUR

Lehota na vybavenie: na počkanie

Úrad

  KomPaS s.r.o.,r.s.p.

KomPaS s.r.o., r.s.p.

Komunálny Podnik a Služby
Obec Jesenské

ZBER ODPADU 2024

triedený zber 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 706.22 kB

triedený zber 2024

Mapa

mapa

Jesenské mapa 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

zásah Hostice 6.7.2022

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 27 °C 12 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 22/11 °C
streda 29. 5. mierny dážď 23/11 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.