Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Povinné zverejňovanie informácií

Obec Jesenské bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom SR
 • VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Orgány obce, štruktúra obecného úradu:

 • Orgánmi obce Jesenské sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
 • Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Starosta obce Jesenské je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Informácie o mieste, čase a spôsobe získavania informácií:

o tom, kde možno podať

 • žiadosť,
 • návrh,
 • podnet,
 • sťažnosť
 • alebo iné podanie,

Obecný úrad, Sobotská 10, Jesenské

čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Jesenskom,

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou: obec@jesenske.sk

Informácie o mieste, lehote a spôsobe podávania opravného prostriedku:

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 1. poštou na adresu obce: Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
 2. osobne v podateľni Obecného úradu  v Jesenskom v úradných hodinách.

Obec Jesenské postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi.

Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny SK (144.84 kB)

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v maďarskom jazyku (144.84 kB)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabý dážď 9 °C 5 °C
utorok 23. 4. zamračené 13/1 °C
streda 24. 4. mierny dážď 10/5 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 7/4 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.