Navigácia

Obsah

 

Sanácia nelegálne umiestneného odpadu v obci Jesenské

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č.1 Vo formáte Excel

Príloha č.2

Príloha č.3 Vo formáte Word

Modernizácia kúrenia v materskej škole - ul. Mieru 231

Vyzva

 

Rekonštrukcia telocvične - I. etapa - sociálne zariadenia

Vyzva

 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Jesenské

Budova OcÚ Jesenské

 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Jesenské - Výzva

Požiarna zbrojmica

 

Stavebné práce – Zateplenie ZŠ slovenskej na ulici Školskej v Jesenskom - Výzva

ZŚ - fasáda

 

Asfaltovanie spevnených plôch v obci Jesenské - Výzva

Asfaltovanie

 

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Jesenské - I. etapa - Výzva

Verejné osvetlenie