Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

16.12.2017

Zimný halový turnaj - 3. kolo / Téli teremtorna - 3. forduló

Výsledky 3. kola zimného halového turnaja: A téli teremtorna 3. fordulójának eredményei:

Detail

13.12.2017

Tancujeme pre radosť - Örömtánc

Tancujeme pre radosť - Örömtánc

Detail

13.12.2017

Kamerový systém v Jesenskom

Dlhodobým zámerom obce Jesenské bolo vybudovanie kamerového systému v našej obci. Takáto požiadavka bola vznesená aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom správu o stave bezpečnostnej situácii v obci Jesenské predkladal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Jesenskom.

Detail

08.12.2017

Zimný halový turnaj - 2. kolo / Téli teremtorna - 2. forduló

Výsledky 2. kola zimného halového turnaja: A téli teremtorna 2. fordulójának eredményei:

Detail

08.12.2017

Káder

Činnosť FK Jesenské v roku 2017

Činnosť v roku 2017

Detail

28.11.2017

Vianočné trhy 2016

Vianočné trhy

Detail

31.12.2016

Materská škola 2016

Úprava priestranstva pod preliezkami

Detail

31.12.2016

Výmena strechy 2016

Výmena strechy Základnej školy na Ulici školskej

Detail

31.12.2016

Stavanie mája 2016

Stavanie mája

Detail

31.12.2016

Požiarna zbrojnica 2016

Oprava nájomného bytu

Detail