Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

06.03.2018

Medzinárodný halový turnaj  „Memoriál Júliusa Vargu“

Medzinárodný halový turnaj „Memoriál Júliusa Vargu“

Šiesty ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov In memoriam Ing.Július Varga sa konal v nedeľu 18. februára 2018 v miestnej telocvični.

Detail

02.03.2018

Fašiangové oslavy v materskej škole

Fašiangové oslavy v materskej škole

Fašiangy sú obdobím plným zábavy a radostí – v mesiaci február ožili fašiangové tradície a zvyky aj v našej materskej škole.

Detail

28.02.2018

Starí páni – memoriál Júliusa Nôtu

Starí páni – memoriál Júliusa Nôtu

V nedeľa 25.02.2018 sa v telocvični v Jesenskom uskutočnil 9. ročník halového turnaja „Starí páni“ memoriál Júliusa Nôtu

Detail

28.02.2018

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ vo výške 143 646,16 eur, celkové oprávnené výdavky projektu sú 151 206,48 eur.

Detail

03.02.2018

Ceny / Díjak

Zimný halový turnaj 10. kolo / Téli teremtorna 10. forduló

Výsledky 10. kola zimného halového turnaja: A téli teremtorna 10. fordulójának eredményei:

Detail

18.02.2018

Futbalový turnaj U-15 a U-13 "Memoriál Júliusa Vargu" / Varga Gyula U-15-ös és U-13-as emléktorna

Futbalový turnaj U-15 a U-13 "Memoriál Júliusa Vargu" / Varga Gyula U-15-ös és U-13-as emléktorna

Výsledky / Eredmények

Detail

31.01.2018

Miestna občianska poriadková služba - MOPS

Miestna občianska poriadková služba - MOPS

Od 1.12.2017 aj v našej obci funguje miestna občianska poriadková služba so šiestimi členmi.

Detail

31.12.2017

Rozlúčka v Materskej škole 2017

Rozlúčka v Materskej škole 2017

Rozlúčka v Materskej škole

Detail

31.12.2017

Práce Obecnej firmy KomPaS s.r.o. v cintoríne 2017

Práce Obecnej firmy KomPaS s.r.o. v cintoríne 2017

Práce Obecnej firmy KomPaS s.r.o. v cintoríne

Detail

31.12.2017

Multifunkčné ihrisko 2017

Multifunkčné ihrisko 2017

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Detail