Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN č. 50/2020 o zásadách postupu obce pri riešení sporov Stiahnuté: 42x | 28.09.2020

VZN č. 51/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jesenské č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 24x | 28.09.2020

Príloha č. 13 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 43x | 28.09.2020

Príloha č. 14 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 60x | 18.12.2020

2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské Stiahnuté: 383x | 29.01.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 168x | 10.03.2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 591x | 28.03.2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci Stiahnuté: 327x | 21.06.2019

VZN č. 48/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 300x | 16.08.2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 74x | 16.10.2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 99x | 23.08.2019

Príloha č. 10 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 54x | 05.12.2019

VZN č. 49/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2018 o miestnych daniach Stiahnuté: 124x | 17.12.2019

Príloha č. 11 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 68x | 17.12.2019

Príloha č. 12 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 64x | 17.12.2019

2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1 Stiahnuté: 519x | 28.05.2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2 Stiahnuté: 672x | 28.05.2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018 Stiahnuté: 228x | 04.07.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016 Stiahnuté: 614x | 26.06.2018

VZN č. 42/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 38/2017 Stiahnuté: 203x | 23.09.2018

Stránka