Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

Príloha č. 18 k VZN č. 35/2016

príloha 18 k VZN 35 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,74 kB
Vložené: 28. 9. 2022

Príloha č. 17 k VZN č. 35/2016

PRÍLOHA 17 K VZN 35 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,19 kB
Vložené: 16. 9. 2022

VZN č. 55/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 55_2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,75 kB
Vložené: 25. 1. 2022

2021

VZN č. 54/2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské

VZN č. 54_2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,2 kB
Vložené: 25. 1. 2022

Príloha č. 16 k VZN č. 35/2016

Príloha č. 16 k VZN č. 35_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,34 kB
Vložené: 22. 12. 2021

Príloha č. 15 k VZN č. 35/2016

Príloha č. 15 k VZN č. 35_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,53 kB
Vložené: 22. 12. 2021

VZN 52/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom

VZN o zásadách odmeňovania poslavcov OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,02 kB
Vložené: 1. 10. 2021

2020

Príloha č. 14 k VZN č. 35/2016

Priloha14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,73 kB
Vložené: 18. 12. 2020

Príloha č. 13 k VZN č. 35/2016

Priloha_13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,9 kB
Vložené: 28. 9. 2020

VZN č. 50/2020 o zásadách postupu obce pri riešení sporov

VZN_50_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,1 kB
Vložené: 28. 9. 2020

2019

Príloha č. 12 k VZN č. 35/2016

Priloha_12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,75 kB
Vložené: 17. 12. 2019

Príloha č. 11 k VZN č. 35/2016

Priloha_11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,88 kB
Vložené: 17. 12. 2019

VZN č. 49/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2018 o miestnych daniach

VZN_49_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 812,45 kB
Vložené: 17. 12. 2019

Príloha č. 10 k VZN č. 35/2016

Priloha_10_VZN_35_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,11 kB
Vložené: 5. 12. 2019

Príloha č. 8 k VZN č. 35/2016

Priloha_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,67 kB
Vložené: 16. 10. 2019

Príloha č. 9 k VZN č. 35/2016

Priloha_9_35_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,16 kB
Vložené: 23. 8. 2019

VZN č. 47/2019 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,53 kB
Vložené: 21. 6. 2019

VZN č. 46/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Xerox Scan_27032019155931.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 760,68 kB
Vložené: 28. 3. 2019

Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok obce Jesenské.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,55 kB
Vložené: 10. 3. 2019

VZN č. 45/2019 o zmene a doplnení VZN č. 36/2017 - Požiarny poriadok obce Jesenské

VZN_45_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,34 kB
Vložené: 29. 1. 2019

2018

Príloha č. 7 k VZN č. 35/2016

Príloha č. 7 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,26 kB
Vložené: 20. 12. 2018

Príloha č. 6 k VZN č. 35/2016

Príloha č. 6 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,76 kB
Vložené: 20. 12. 2018

VZN č. 44/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jesenské

VZN_44_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,33 kB
Vložené: 21. 12. 2018

VZN č. 43/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012

VZN_43_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,44 kB
Vložené: 27. 9. 2018

VZN č. 42/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 38/2017

VZN_42_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,74 kB
Vložené: 23. 9. 2018

Príloha k ÚPN - Zmena č. 2 k VZN 41/2018

ZaD2 00 SV nalozka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,26 MB
Vložené: 4. 7. 2018

Príloha č. 5 k VZN č. 35/2016

321211-062618.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,04 kB
Vložené: 26. 6. 2018

VZN č. 41/2018 - Územný plán obce Jesenské - Zmena č. 2

VZN_41_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,33 MB
Vložené: 28. 5. 2018

VZN č. 40/2018 o úhradách za služby poskytované obcou - zmena č. 1

VZN_40_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 880,21 kB
Vložené: 28. 5. 2018

2017

Príloha č. 4 k VZN 35/2016

príloha č. 4 k VZN 35 2067.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,69 kB
Vložené: 2. 1. 2018

VZN č. 39/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN_39_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,25 MB
Vložené: 27. 9. 2018

VZN č. 38/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z

VZN_38_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,4 MB
Vložené: 27. 9. 2018

Príloha č. 3 k VZN 35/2016

Príloha č. 3 k VZN 35.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,21 kB
Vložené: 22. 11. 2017

VZN č. 36/2017 – Požiarny poriadok obce Jesenské

Požiarný-poriadok_zabezpečeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 37/2017 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jesenské Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN-37.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB
Vložené: 19. 6. 2018

2016

VZN č.27/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jesenské

VZN-27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,02 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.28/2016 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jesenskom

VZN-28-Odmena_poslanec_zabezpečeno-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,53 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 29/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jesenské

VZN_29-dotacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,27 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 31/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN-č.-31_zabezpečeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 836,08 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 32/2016 o úhradách za služby poskytované obcou

vzn-32_zabezpečeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.33/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vzn-33_zabezpečeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.34/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2×4 bytové jednotky na Ulici záhradnej

vzn-34_zabezpečeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Vložené: 19. 6. 2018

Príloha č. 2 k VZN č. 35/2016

Scan0268-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,81 kB
Vložené: 31. 12. 2016

2015

VZN č.25/2015 o organizácii miestneho referenda

VZN-25-o-miestnom-referende2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,26 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2014

2013

VZN č. 19/2013, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské

VZN_19_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Vložené: 16. 10. 2019

VZN č. 20/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce

VZN-20-o-chove-a-držaní-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,55 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.21/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody

VZN-21-o-náhradnom-zásobovaní-pitnou-vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,49 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.22/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN-22-o-žumpách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,97 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2012

VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Jesenské

vzn-13-o-určení-výšky-ceny-nájmu2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,83 kB
Vložené: 19. 6. 2018

Dodatok č.1 k VZN č. 13/2012 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Jesenské

Dodatoky-k-VZN-132.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,86 kB
Vložené: 31. 12. 2012

VZN č. 14/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom

VZN-14-o-zásadách-hospodarenia-s-majetkom2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,36 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 15/2012 o určení výšky nájomného za nájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce

VZN-15-určenie-nájomného-za-nájom-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,91 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č. 16/2012 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR

VZN-16-predaj-cas-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,63 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2011

VZN č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác

VZN_5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 16. 10. 2019

Príloha k ÚPN - Zmena č. 1 k VZN č. 28/2005

ZaD c1_Textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,65 kB
Vložené: 4. 7. 2018

VZN č.2/2011 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Jesenské o verejnom poriadku na území obce Jesenské

Dodatok-č21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,9 kB
Vložené: 19. 6. 2018

VZN č.4/2011-Všeobecné záväzné nariadenie ochove,držaní a ochrane zvierat na území obce Jesenské

chov-zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,81 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2005

Príloha k ÚPN - VZN č. 28/2005

00 SV podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,98 MB
Vložené: 4. 7. 2018

VZN č. 28/2005 – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Jesenské

vzn_28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,62 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2004

VZN č. 25/2004 o určení školského obvodu základných škôl na území obce Jesenské

vzn_25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,85 kB
Vložené: 19. 6. 2018

1993

VZN č. 08 Obecného zastupiteľstva v Jesenskom o postupe pri prevode bytov

vzn_08_1993.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,32 kB
Vložené: 19. 6. 2018

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
zamračené 6 °C 2 °C
streda 30. 11. zamračené 5/1 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 5/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.