Navigácia

Obsah

Zmluvy

Zmluvy o rozvoji bývania

Záložná zmluva č. 0335-PRB-2010/Z – zverejnené dňa 17.01.2012 Stiahnuté: 339x | 12.09.2017

Záložná zmluva č.609/829/2010 – zverejnené dňa 30.11.2011 Stiahnuté: 309x | 12.09.2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 06/2012/RCJ – zverejnené dňa 10.01.2012 Stiahnuté: 341x | 12.09.2017

Zmluvy týkajúce sa kanalizácie a ČOV

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 076/1.2MP/2010 Stiahnuté: 367x | 12.09.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č.: 27/2010 medzi INPRO Poprad, s.r.o. a Obec Jesenské Stiahnuté: 299x | 12.09.2017

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve Obec Jesenské – S.E.G., s.r.o.,Bratislava Stiahnuté: 362x | 12.09.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS Obec Jesenské a Combin – Bioclar – Hydroekol Stiahnuté: 398x | 12.09.2017

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS medzi Obec Jesenské a Združenie firiem: ,,Jesenské, COMBIN – Bioclar – Hydroekol, združenie firiem“ Stiahnuté: 327x | 12.09.2017

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.02/2010 Stiahnuté: 282x | 12.09.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 07-08 PRS Stiahnuté: 257x | 12.09.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS – str.1 – zverejnené dňa 08.06.2012 Stiahnuté: 308x | 12.09.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS – str.2 – zverejnené dňa 08.06.2012 Stiahnuté: 327x | 12.09.2017

INPRO POPRAD s.r.o, č.zmluvy 27-2010, dodatok č.1- Projekt Kanalizácia a ČOV Stiahnuté: 318x | 12.09.2017

Mandátna zmluva č.02/2010 Stiahnuté: 315x | 12.09.2017

Mandátna zmluva- str 1 Stiahnuté: 421x | 12.09.2017

Mandátna zmluva- str 2 Stiahnuté: 328x | 12.09.2017

Mandátna zmluva- str 3 Stiahnuté: 305x | 12.09.2017

Mandátna zmluva, dodatok č.2 Stiahnuté: 292x | 12.09.2017

Zmluva o dielo – PRESTA spo.s.r.o.-č.zmluvy 07-08-PRS, Dodatok k zmluve č.1 Stiahnuté: 524x | 12.09.2017

Zmluva o dielo č.1005-2010-IS, COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.- Jesenské-kanalizácia a ČOV, Dodatok k zmluve č.1 Stiahnuté: 362x | 12.09.2017

Stránka