Navigácia

Obsah

Zmluvy

Zmluvy týkajúce sa kanalizácie a ČOV

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky – zverejnené dňa 27.02.2012 Stiahnuté: 70x | 12.09.2017

Zmluva o poskytnutie nenávratného príspevku č.zmluvy 076-1.2MP-2010-Jesenské-kanalizácia a ČOV Stiahnuté: 63x | 12.09.2017

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy – zverejnené dňa 17.04.2012 Stiahnuté: 90x | 12.09.2017

Zmluva o terminovanom úvere, dodatok č.1 – str.1, Stiahnuté: 59x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115974 Stiahnuté: 60x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115975 Stiahnuté: 63x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115980 Stiahnuté: 147x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115998 Stiahnuté: 76x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100116047 Stiahnuté: 77x | 12.09.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100116053 Stiahnuté: 61x | 12.09.2017

Zmluvy týkajúce sa projektu Revitalizácia centra v obci Jesenské

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP – zverejnené dňa 14.11.2011 Stiahnuté: 95x | 12.09.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011 Stiahnuté: 58x | 12.09.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011 Stiahnuté: 67x | 12.09.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011 Stiahnuté: 63x | 12.09.2017

Zmluva o dielo, č. zmluvy – SAP10000059977 Stiahnuté: 62x | 12.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy-Z2214012043201 Stiahnuté: 76x | 12.09.2017

Kúpne zmluvy

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve Stiahnuté: 159x | 12.09.2017

Kúpna zmluva uzavretá medzi Gergely Tóthom a Obecným úradom Jesenské Stiahnuté: 80x | 12.09.2017

Kúpnopredajná zmluva – strelnica – zverejnené dňa 12.04.2012 Stiahnuté: 66x | 12.09.2017

Kúpnopredajná zmluva – strelnica – Zverejnené dňa 12.04.2012 Stiahnuté: 138x | 12.09.2017

Stránka