Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zmluvy 2010 - 2012

Zmluvy o rozvoji bývania

Záložná zmluva č. 0335-PRB-2010/Z – zverejnené dňa 17.01.2012

Záložná-zmluva (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,71 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 06/2012/RCJ – zverejnené dňa 10.01.2012

NZ-06-2012-RCJ_Obec-Jesenské1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,75 MB
Vložené: 12. 9. 2017

Záložná zmluva č.609/829/2010 – zverejnené dňa 30.11.2011

Záložná-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,25 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluvy týkajúce sa kanalizácie a ČOV

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS – str.2 – zverejnené dňa 08.06.2012

dodatok-č.2.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 183,05 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS – str.1 – zverejnené dňa 08.06.2012

dodatok-č.21.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 208,96 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy – zverejnené dňa 17.04.2012

zml.-o-pripojeni-do-sústavy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,41 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky – zverejnené dňa 27.02.2012

o-poskytn.-dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,93 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o terminovanom úvere, dodatok č.1 – str.1,

čov.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 240,74 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.02/2010

Dodatok-1-k-Mandátnej-zmluve.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 79,24 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Mandátna zmluva č.02/2010

MZ-02-2010.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 198,55 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Mandátna zmluva, dodatok č.2

Mandátna-zmluva-dodatok-č.21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,44 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 07-08 PRS

Dodatok-c.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,78 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Mandátna zmluva- str 3

Mandátna-zmluva2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 859,57 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Mandátna zmluva- str 2

Mandátna-zmluva1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 533,64 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Mandátna zmluva- str 1

Mandátna-zmluva.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 344,73 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o dielo – PRESTA spo.s.r.o.-č.zmluvy 07-08-PRS, Dodatok k zmluve č.1

Zmluva-PRESTA-c.zmluvy-07-08-PRS-Dodatok-k-zmluve-c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,09 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o poskytnutie nenávratného príspevku č.zmluvy 076-1.2MP-2010-Jesenské-kanalizácia a ČOV

kancov_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 708,33 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o dielo č.1005-2010-IS, COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.- Jesenské-kanalizácia a ČOV, Dodatok k zmluve č.1

kancov_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Vložené: 12. 9. 2017

INPRO POPRAD s.r.o, č.zmluvy 27-2010, dodatok č.1- Projekt Kanalizácia a ČOV

kancov_011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 668,47 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1005/2010/IS Obec Jesenské a Combin – Bioclar – Hydroekol

tmp19E.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,67 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 076/1.2MP/2010

Untitled.FR10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve Obec Jesenské – S.E.G., s.r.o.,Bratislava

tmp1D4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,56 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115980

Untitled.FR17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,68 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100116053

Untitled.FR16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,07 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115998

Untitled.FR15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,89 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100116047

Untitled.FR14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,17 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115974

Untitled.FR13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,63 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100115975

Untitled.FR12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,45 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č.: 27/2010 medzi INPRO Poprad, s.r.o. a Obec Jesenské

Untitled.FR11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,07 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluvy týkajúce sa projektu Revitalizácia centra v obci Jesenské

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP – zverejnené dňa 14.11.2011

dodatok-č.1 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,89 MB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011

Dodatok-č.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,24 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011

Dodatok-c.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,78 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb – zverejnené dňa 03.10.2011

Dodatok-č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,49 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o dielo, č. zmluvy – SAP10000059977

Zmluva-SK-a.s.-Revitalizácia.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 398,65 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy-Z2214012043201

revital_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,68 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Kúpne zmluvy

Kúpnopredajná zmluva – strelnica – Zverejnené dňa 12.04.2012

Kúpnopredajná-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,63 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Kúpnopredajná zmluva – strelnica – zverejnené dňa 12.04.2012

Kúpnopredajná-zmluva-Maďarsko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,55 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,02 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Kúpna zmluva uzavretá medzi Gergely Tóthom a Obecným úradom Jesenské

tmp2A7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 850,87 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO č. 010/2011 – zmena a doplnok č.1-Jesenské – zverejnené dňa 6.10.2011

ZMLUVA-O-DlELO-zmena-a-doplnok-č.1.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 125,11 kB
Vložené: 12. 9. 2017

ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác – zverejnené dňa 5.10.2011

Zmluva-o-dielo-asfaltovanie.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 174,17 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o dielo č.7/2011 – Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Jesenské – zverejnené dňa 4.10.2011

ZMLUVA-O-DlELO-JULMEX.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 267,27 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Iné zmluvy

zmluva o pripojení k distribučnej sieti

Zmluva_o_pripojení_k_dist._sieti.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 445,19 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 25/029/10, Dodatok č.2

Zmluva-o-Dexia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,84 kB
Vložené: 12. 9. 2017

Zverejňovanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
zamračené 6 °C 2 °C
streda 30. 11. zamračené 5/1 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 5/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.