Navigácia

Obsah

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské

Typ: ostatné
Trvanie projektu: 01/2022 – 03/2023
Nenávratný finančný príspevok: 96 785,66 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Jesenské

Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jesenské Opis projektu: Projekt poskytne zamestnanie 6 členom miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 15 mesiacov, z ktorých všetci členovia budú z marginalizovanej rómskej komunity Ciele projektu: Cieľom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a udržiavanie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS Výsledky projektu: Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyOperačný program Ľudské zdrojeEuropska únia, Europsky fond regionálneho rozvoja


Vytvorené: 2. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2022 08:02
Autor: Správce Webu